Parti fra selvbyggerkolonien på Nymark. Atelier KK 1923-27. Nyere KK-samling Universitetsbiblioteket i Bergen.