Parti fra selvbyggerstrøket på Nymark, Brann stadion. Atelier KK 1923-27. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.