Parti fra selvbyggerstrøket på Nymark. Foto Atelier KK 1923-27. Nyere KK-samling Universitetsbiblioteket i Bergen.