Møllendal holdeplass kommer på nordsiden av Haukelandstunnelen. På oppsiden ligger bebyggelsen i Fløen