Dette bildet er tatt fra omtrent samme sted som bildet tatt i 2017. Mellom 1918 og 1920. Atelier KK, Nyere KK-samling Universitetsbiblioteket i Bergen.