Fra utstillingslokalet. Atelier KK mellom 1918 og 1920.