Interiør fra spiserom for personalet hos Garage-kompagniet. Atelier KK mellom 1918 og 1920. Nyere KK-samling Universitetsbiblioteket i Bergen.