Interiør fra verkstedet til Garage-kompagniet. Atelier KK mellom 1918 og 1920.