Mellom 1918 og 1920. Atelier KK, Nyere KK-samling Universitetsbiblioteket i Bergen.