Mannskapet på Sandviken brannstasjon tar avskjed med brannkorpsets siste hest, Normann, i mai 1936. Fotograf ukjent. Fra arkivet etter Bergen brannvesen.