Siste minne om husmannsplassen som forsvant

«Følg Haukelandsbakken opp noen slakke svinger til Ulriksbanens nedre stasjon. Her er post 9. Like nedenfor veien lå gården Øvre Haukelandstræet som nå er under oppussing».

Så optimistisk stod det i naturstiveiledningen til Gimle skole. Øvre Haukelandstræet var det mest bynære gårdsanlegget i Bergen og skulle vært intakt i dag.

I februar 1998 var Landåsposten, som avisen het den gang, innom Øvre Haukelandstræet. Den tidligere så idylliske husmannsplassen i skråningen ovenfor Sentralblokken var bokstavelig talt kommet i skuddlinjen. Det ble gravd og sprengt. 170.000 kubikkmeter fjell skulle bort for å gjøre plass til Preklinisk Institutt på 28.000 kvadratmeter og laboratoriebygg på 20.000 kvadratmeter med tilhørende parkeringsplasser.

Sats på Årstadvollen i stedet

Da Landås bydelsutvalg behandlet planen for utbyggingen på Haukeland, uttalte man skepsis mot den valgte tomten, som man så som lite egnet for en massiv utbygging. Utvalget ønsket i stedet utbygging og ombygging av Prekliniske institutter på Årstadvollen.

– Utsprengning og vekkjøring av 170.000 kubikkmeter stein blir en enorm belastning for nærmiljøet. Barnepsykiatrisk klinikk blir liggende fullstendig i skyggen for nybyggene. Dessuten mister Ulriksbanen permanente ekstra parkeringsplasser i helgene, trafikken i Ibsens gate øker og kulturminnet Øvre Haukelandstræet må flyttes, en meget dyr og dårlig løsning for disse bygningene, uttalte Landås bydelsutvalg.

Øvre Haukelandstæet mot Årstadvollen. Fotografert av Franz Blaha på begynnelsen av 1930-tallet. Billedsamlingen Universitetsbiblioteket i Bergen.

«Husmannsplassen som forsvant»

I juni 2006 brukte Årstadposten det samme bildet igjen. Tittelen på saken var «Husmannsplassen som forsvant». På grunn av misforståelser ble ikke materialene tatt vare på. I stedet for oppsetting et annet sted på sykehusområdet ble Rådalen siste stopp.

40 år tidligere så det lysere ut for det gamle gårdstunet. På slutten av 1960-tallet fikk Øvre Haukelandstræet et nytt liv. Etter en alarmerende pressenotis fra en våken borger av Bergen by om en forestående rivning av fjøsbygningen, har man overfor kommunen påpekt det verdifulle lille tun og bedt om at den skadede bygning settes i stand.

– Etter at rivning var anmeldt har formannskapet vedtatt å sette bygningen i stand i henhold til et tilbud som avdelingen har innhentet fra byggmester. Avdelingen regner med at det verdifulle miljø nå vil bli bevart for etterslekten.

Disse oppløftende ordene stod i årboken til Foreningen for Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring for 1969.

Reparasjonsarbeidene utført

I årboken for 1970 står det at reparasjonsarbeidene er utført. Bergenavdelingen til fortidsminnesmerkesforeningen hadde påtatt seg diverse mindre arbeider og henstilt om at Haukeland Sykehus, som bruker av bygningen, tok seg av utvendig maling.

– Det er med glede en konstaterer den kommunale velvilje i denne sak som har bidratt til å bevare det verdifulle tun, het det i 1970.

Øvre Haukelandstræet. Det var tre bygninger på gården. Den bratte bakken på oppsiden av løen var en mye brukt vei oppover mot Landåsfjellet og Ulriken. Gustav Brosings samling, Marcus, Universitetsbiblioteket i Bergen.