Detaljer fra portal til tårn. Bilder fra antikvarisk dokumentasjon. Foto Bergen kommune.