Gerdt Meyer Brun samme med de tre barna Kristen (født 1894), Marie (født 1896) og Emma (født 18.10.1900).