Gerdt Meyer Bruun sørget for flotte detaljer i Villa Solhaug. Her av vindeltrappen. Bilder fra antikvarisk dokumentasjon. Foto Bergen kommune.