Kanonstillingen til slettebakken luftvernbatteri kommer innenfor byggeområdet i Adolph Bergs vei. Foto Asplan Viak