Nattlandsveien skulle omskapes til en moderne bygate

Her har syklistene tre alternativer, i veien, på fortauet eller ved parkerte biler. Plassen er der, men ikke utførelsen.

«Nattlandsveien skal omskapes til en moderne bygate» var tittelen på en sak i Landåsposten nummer 5 i mai 1999. – Når den kommunale økonomien gjør det mulig, vil Nattlandsveien bli en moderne bygate. Planene var omfattende, men ville neppe bli prioritert de første årene, stod det i oppslaget. 18 år senere står det meste fortsatt på stedet hvil. Sykkelvei er tre og et halvt år forsinket.

En tur gjennom området, fra Birkelundstoppen til Haukeland sykehus, viser at noe er gjort med Nattlandsveien, hovedferdselsåren gjennom Landås, men mye gjenstår. Foreslått utbygging og møteplasser har ikke skjedd. Stort sett er det blitt med planene. Syklistene har fått brukbar vei mellom Nattlandsfjellet og Landåstorget. Det er  imidlertid ingen helhet i traseen videre mot sentrum. Den brytes ved de hyppige sideveiene og busslommene. På østsiden av veien må deler av strekningen deles med fotgjengere og parkerte biler. I det hele kan ikke syklistene trå i vei og håpe på det beste. Nattlandsveien er ikke å anbefale for syklende barn.

Lite trivelig å være syklist i krysset Haukelandsveien – Ibsens gate – Haukeland sykehus.

Orienterende skilt for ukjente ved Haukeland sykehus. De faste trafikantene vet hva som venter.

Skulle gi bedre forhold for beboere og myke trafikanter

Nattlandsveien hadde betydelig trafikk på 1990-tallet, og den har økt senere. Bedre forhold for beboere og myke trafikanter var imidlertid aktuelle. En gjennomgang av forslagene viser at noe er gjort, men mye står ugjort.

– Når forslagene i kommunedelplanen for Landås gjennomføres, vil denne sentrale delen av Landås skifte karakter. Om alle forslagene blir gjennomført er usikkert, men følgende tiltak er aktuelle, ifølge Landpsposten i 1999:

  • Sykkelvei på østsiden av veien fra Landåstorget til Nattlandsfjellet.
  • Gatebredden reduseres til 6,5 meter.
  • Grøntarealer med trær på vestsiden av veien.
  • Fortau på begge sider, men bedre plass.
  • Sammenhengende allé fra trikkesløyfen i Fridalen til Nattlandsfjellet.
  • Ny utforming og bedre utnyttelse av Landåstorget, som i større grad skal fremstå som et bydelssenter.

Nattlandsveien er en blanding av boligvei og bygate, men skulle i fremtiden fremstå som en bygate. Det var iallfall planleggernes intensjoner. Mange butikker, servicevirksomheter og boliger hadde utkjørsel til Nattlandsveien. Området langs veien kunne synes utbygd, men i Bergen kommune mente man at forholdene lå til rette for mer bygging, både av boliger og næringsbygg.

Syklistenes valg: å dele veien med bilistene eller med fotgjengerne.

Ved krysset Nattlandsveien – Hagerups var det aktuelt med lokal møteplass…

Her i Haukelandsveien må syklistene ut i veien når bussen står på busstoppet.

Møteplasser og næringsbygg som ikke kom

Sentralt i kommuneplanens forslag til planer for Nattlandsveien lå møteplasser. Flere steder ble foreslått: trikkesløyfen, ved krysset Nattlandsveien – Hagerups vei, Landåstorget, ved krysset Nattlandsveien – Wiers-Jenssens vei og på Mannsverk. På Mannsverk ble det vurdert næringsbebyggelse. Arealene til (den gang) Gaia Trafikk var dårlig utnyttet. – Kanskje kan en rekke med næringsbygg ut mot Nattlandsveien bli aktuelt. De vil fungere som en buffer og redusere støyen fra beboerne ved Gaias anlegg.

Andre utviklingsområder ved Nattlandsveien var ved Erleveien, ved krysset med Landåslien og den såkalte kinotomten mot Landåstorget. – Denne tomten er ikke lenger aktuell for kulturhus etter at Ulriken skole ble tatt i bruk til bydelsformål, stod det i Landåsposten sak.

Krysset Nattlandsveien – Sofus Madsens vei. Her er det god plass både til syklister og bilister.