Her har syklistene tre alternativer. Plassen er der, men ikke utførelsen