Christian August Grønvold (1810-1889) kom med skjennepreken, men mye ble radert bort