Fra fabrikkhallen til Bergens Mekaniske Verksted AS 1902. Foto Atelier KK. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.