Kommunen kjøper Bring-tomten til skoleformål

Postterminalen på Minde ligger sentralt til for ny skole i forhold til det nye utbyggingsområdet på Mindemyren. Posten skal flytte aktivitetene på Minde til Kokstad.

Byrådet innstiller overfor bystyret at kommunen kjøper selskapet Posten Eiendom Kanalveien AS, som eier Kanalveien 52B på Minde. Eiendommen skal med tiden nyttes til skoleformål. Posten har akseptert et tilbud på 240 millioner kroner.

I skolebruksplanen 2016-2030 ber bystyret byrådet sikre skoletomt i sentrale deler av Årstad bydel. Tomten ved Solheimsvannet ligger meget sentralt til i forhold til det nye utbyggingsområdet på Mindemyren. Posten skal bygge nytt post- og logistikksenter på Kokstad.

Bergen kommune har siden mai vært i dialog med Posten Norge AS om kjøp av Bring-tomten til skoleformål, ved at kommunen kjøper aksjeselskapet Posten Eiendom Kanalveien AS. Det siste var en forutsetning for at kommunen skulle få adgang til direktekjøp til takst. Posten Norge hadde som utgangspunkt tenkt å avhende eiendommen gjennom utlysning i markedet.

Det er forhandlet inn en skatterabatt på kr. 10 mill. som kommer i fradrag på kjøpesummen. Kjøpsavtalen inneholder en adgang for Posten til å leie eiendommen tilbake i en nærmere avtalt periode (5 + 1 x 2 år). Leieavtalen er en såkalt bare-house-kontrakt der leietaker har ansvar for både drift og vedlikehold av bygg og eiendom. Årlig leiepris er satt til 14 millioner kroner.

Kjøpet gjennomføres ved at kommunen kjøper aksjeselskapet som eier eiendommen, i stedet for eiendommen som sådan. Bystyret har tidligere gitt fullmakt til byrådet om kjøp av eiendom, ikke et selskap. Byrådet vurderer det derfor slik at saken må fremlegges bystyret på nytt, der man får eksplisitt fullmakt til å gjennomføre kjøpet via erverv av aksjene i aksjeselskapet.

Byrådet vurderer at eiendommen har særskilt strategisk betydning for utnyttelse av utviklingsområdet Mindemyren til skoletomt og anbefaler at bystyret gir byrådet de to tilstrekkelige fullmakter for ervervet.