Marcus Grønvold selvportrett 19.2.1916. Han var da 71 år