Ny Brann-tribune og 293 studentboliger klar i 2019

Brann stadion med studenthybler. Foto Og Arkitekter AS.

Ny tribune sør og 293 studentboliger skal etter planen stå klar til bruk på Brann stadion i 2019. Byrådet hadde reguleringsplanen oppe på møtet 23. november og innstilte til bystyret å vedta planen.  Tirsdag 5. desember gikk 126 av 130 fremmøtte Brann-medlemmer inn for planene på ekstraordinært årsmøte.

Det er Brann Stadion AS som har fremmet forslag om å tilrettelegge for 293 studentboliger i sørlige del av tribuneanlegget tilknyttet Brann stadion. Hele tribune sør med hjørne i sørvest og sørøst skal rives og reetableres. Det tilrettelegges også for en oppgradering av deler av Brann stadions tribune- og publikumsfasiliteter, samt av deler av veiarealet og oppholdsarealet rundt anlegget.

Reduserte med 31 leiligheter

Opprinnelig forslag var 324 enheter. Den enkelte enhet varierer i størrelse fra 17-35 m², alle med eget bad, eget kjøkken og 1-2 sengeplasser.

Komité for miljø og byutvikling behandler planforslaget 7. desember og bystyret 19. desember.

Brann stadion. Fotomontasje som illustrerer boligdelen sett fra Idrettsveien. Og Arkitekter AS.

Håper på 10 millioner i overskudd

Det er inngått en intensjonsavtale med Sammen – Studentsamskipnaden på Vestlandet (tidligere Studentsamskipnaden i Bergen (SiB)) om at de skal ta over og drifte student-boligene når de ferdigstilles. Brann håper å ha 10 millioner kroner igjen når prosjektet er fullført.

Det tilrettelegges for et nytt og moderne tribuneanlegg med tilhørende publikumsfasiliteter som erstatning for deler av det eksisterende anlegge.  Leilighetsbygget på 2-4 etasjer kommer langs sørlig fasade og i tilstøtende svinger, samt i sving nordvest.

Tiltaket vil gjøre Brann stadion til et komplett anlegg med lukkede hjørner og en mer helhetlig form.

«Høy arkitektonisk kvalitet»

Den nye bebyggelsen skal ha høy arkitektonisk kvalitet, og skal i den grad det lar seg gjøre, til tross for den store forskjellen i volum i forhold til nabobebyggelsen, ivareta hensynet til omkringliggende bygnings- og kulturmiljø.

Brann stadion før utbygging. Foto Og Arkitekter AS.