Brann Stadion. Fotomontasje som illustrerer boligdelen sett fra Idrettsveien. Og Arkitekter AS