Brann stadion med studenthybler. Foto Og Arkitekter AS.