Her skjæres det til bordplate av sutaksplate. Foto Café Ambrosia.