Søstrene Anette Mehus Sunde og Linda Sunde har samarbeidet om den unikeTrikkesløyfer