Den dampdrevne bussen Alpha fotografert i Bergens gater i 1899. Det eneste bildet av bussen stod i det amerikanske magasinet The Horseless Age 26. september 1899 kopi