Tegning av motordrosche Paul Irgens ville bygge til Kristiania-utstillingen i 1883 kopi