De 30 musikerne gjorde oppføringen av West Side Story til en fantastisk musikalsk opplevelse våren 2006