Brann Stadion 5. juni 1921. Atelier KK, Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.