Brann Stadion. Fotografi Enoch Djupdræt, Djupdræts samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.