Nybygget på Krohnsminde sett fra Ibsens gate. Illustrasjon Rambøll Arkitektur.