Det nye grønne byrommet, sett fra vest. Skisse. Rambøll Arkitektur