Kartet viser hovedtrekk for funksjonsfordeling i anbefalt løsning