Barn og ansatt ved Bergens Barneasyl. Atelier KK, Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.