Herskapshuset Villa Fredheim bygges om til åtte leiligheter

Villa Fredheim blir bolighus etter nærmere hundre år som institusjon, behandlingssenter og kontorbygg.

Det staselige sveitserhuset Villa Fredheim i Klaus Hanssens vei 16 får tilbake sin opprinnelige bruk som bolig når det blir bygget om til åtte leiligheter. Byrådet behandler saken med positiv innstilling 2. februar.

Det er Arkoconsult AS som har fremmet planforslaget på vegne av Sentraltind AS, eid av Asgeir Steinsland Hansen. Sentraltind AS kjøpte eiendommen av Statsbygg 4. mai 2015 for 10 mill. kroner.

Opprinnelig var det også foreslått et nybygg i hagen, slik at eiendommen ville få 20 leiligheter, men dette forslaget har utbygger gått bort fra.

Eiendommen er på 2,8 dekar, men var 7 dekar da den ble skilt ut fra gården Krohnsminde i 1868. I 1898 tegnet arkitekt Jens Zetlitz Monrad Kielland en villa for kjøpmann og skipsreder Harald Irgens, konen Kristine Marie, deres fem barn samt tjenestefolk (tre tjenestepiker og en tjenestedreng i 1910) på eiendommen. Kielland har også tegnet blant annet den gamle jernbanestasjonen, murbyggene på TyskebryggenDet hvite hus i Foreningsgaten, Gamlehaugen og en rekke hus i Ålesund.

Villa Fredheim hadde nærmere 20 rom (16 værelser) og lå øverst på en vakker tomt som endte ved bredden av Store Lungegårdsvann på Tonningsneset. Det store og flotte huset lå lenge ganske alene på området. Fra stranden og en frodig hage med blant annet frukttrær gikk det en allé via som det fortsatt er rester av. Fra Møllendalsveien går asfaltert sti et stykke for deretter å gå over i en trapp.

Eiendommen hadde opprinnelig adresse Møllendalsveien 13, men endret til Klaus Hanssens vei 16 da denne ble anlagt. Store deler av eiendommen er senere bebygd.

Harald Irgens (1830-1915) var sønn av repslager i Bergen Johan Daniel Stub Irgens (1799–1867). Blant søskenene var skoleinspektør Ole Irgens (1829–1906), industrimannen, stortingsrepresentant Christian Andreas Irgens (1833–1915) og prost i Arendal Johannes Christian Irgens (1837–1913).

Eiendommen, med hovedhus, gartnerianlegg og strandlinje, ble i 1921 kjøpt av Bergen kommune. Tanken var i første rekke å sikre seg strandlinjen. Huset hadde da to 8-roms leiligheter samt en kjellerleilighet.

 

Villa Fredheim med veien opp fra Møllendalsveien. Atelier KK 1918, Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Villa Fredheim, Tonningsneset i 1918, noen år før det ble overtatt av Bergen kommune og omgjort til alders- og sykehjem. Atelier KK, Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Parti av eiendommen Villa Fredheim med  Tonningneset i forgrunnen i 1918. Atelier KK, Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Alders- og sykehjem for kvinner

Det ble leid ut til ulike formål, inntil det i 1937 ble innredet til kommunalt alders- og sykehjem for om lag 30 kvinner. Denne bruken hadde bygget til det i 1982 ble tatt i bruk som ettervernshjem for psykiatriske pasienter. I 2004 ble det tatt i bruk som barne- og familievernsenter av BUF-etat region vest. De siste årene har diverse bedrifter nyttet bygget til kontorvirksomhet.

I dag ligger villaen inneklemt mellom næringsbygg i nord og Klaus Hanssens vei i sør og hagen vest for bygget er stort sett asfaltert.

Fagetaten positiv

– Ved å omregulere og tilbakeføre bygget til boligformål, men tilpasset som leilighetsbygg etter dagens krav og boligetterspørsel, kan en ivareta bygget og videreføre det i sin helhet med den særegne sveitserstilen og sitt arkitektoniske uttrykk. Dette vil også være i tråd med kommunens retningslinjer om fortetting i sentrumsnære områder med godt utbygd kollektivtilbud, og ikke minst positivt for både byggets fremtidige beboere, samt naboer og nærområdet ellers, mener fagetaten.

Byrådet er enig om bruken, men innstiller til bystyret om at antall parkeringsplasser reduseres. Ombyggingen medfører noe endret rominndeling i forhold til opprinnelig planløsning. I 1. etasje blir det fire leiligheter fra ca. 36 til 128 kvm (største leilighet går over deler av underetasje). I 2. etasje kommer fire leiligheter fra ca. 57 til  87 kvm (inkludert deler av loft for to av leilighetene).

Et av skipsreder Harald Irgens skip. «Parti fra Vågen». Skipet «Volund» ved Tyskebryggen, levert av Bergens Mekaniske Verksted for skipsreder Harald Irgens. Fotograf Atelier KK, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.