Parti av eiendommen Tonningneset, Fløen, 1918. Atelier KK, Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.