Nå starter rivningen av Møllendalsveien 69

Denne uken starter rivningen av Møllendalsveien 69, det grå bygget til høyre for Kunsthøyskolen. Foto Bybanen Utbygging.

Denne uken starter rivningen av Møllendalsveien 69. Om noen år kommer i dette området Møllendal holdeplass på Bybanens Linje 2 (4. byggetrinn), mellom sentrum og Spelhaugen i Fyllingsdalen.

Tomten der holdeplassen kommer har en lang historie. I sin tid lå Dr. Martens Private Sindssykeasyl på området. Sykehuset ble stiftet i 1865 under navnet Møllendal Asyl og hadde plass til 56 pasienter i bygninger i Møllendalsveien 69. I 1963 flyttet institusjonen til sine nåværende lokaler i tilknytning til Sandviken Sykehus, og i 1975 ble montasjehallen for Sverre Munck AS oppført på tomten.

400.000 kubikkmeter stein i Store Lungegårdsvann

Arbeidet på 4. byggetrinn startet i fjor med utfylling i Store Lungegårdsvann. NCC har fylt 250.000 kubikkmeter tunnelmasser fra Hordnesskogen i vannet. De skal i henhold til kontrakten fylle i ytterligere 150.000 kubikkmeter masser fra Hordnesskogen, men dette kan bli noe utvidet. Når entreprisene D12 og D15, som blant annet omfatter de to tunnelene mellom Møllendal og Kronstad og mellom Kristianborg og Fyllingsdalen, er kommet i gang, skal det mottas egne masser fra de to tunnelene til utfylling i vannet. Her kommer Nonnestien og Fløenstien, mens Bybanen overtar arealene på innsiden.

Klargjøring for tunneldriving

I mars starter arbeidet med kryssing av uttrekkspor i Fløen. På slutten av året vil vi starte tunneldriving inn mot Fløen. På Kronstad vil Veidekke i mars starte forberedende arbeider inn mot tunnelen som skal drives mot Haukeland sykehus fra Kronstad-siden. Smien på Kronstad ble revet i januar som en forberedelse til Veidekke sine arbeider.

Inn mot tunnelløpet på Fjøsanger og i Fyllingsdalen er det nødvendig å legge om 132 kv ledninger. Dette kan kun skje i sommerhalvåret. Arbeidet her starter henholdsvis i mars og april for å få det ferdig tidsnok.

Gjenbruk av trær

Langs traseen vil man nå starte opp med å fjerne trær. En del av trærne skal fjernes for å bli tatt vare på, mens andre skal tas bort for at entreprenøren skal kunne starte opp grunnarbeid.