Møllendalsveien, gulbrun, med snuhammer nærmest, Bybanen grå, sykkelvei gul og Kronstadtunnelen orange