Omkjøringsruter som følge av stengning av Møllendalsveien i Fløen.