Fløttmannsplassen nærmer seg fullføring

Fløttmannsplassen nærmer seg fullføring. Øst for plassen er boligprosjektet Sjøstjernen realisert med 31 leiligheter.

Løvstakksiden har fått sitt byrom ved brofestet til Småpudden, Fløttmannsplassen. Arbeidene tok til i sommer, og nå er de fleste av elementene på plass. Fløttmannsplassen blir et av de viktigste knutepunktene i havnepromenaden som er under etablering rundt Damsgårdssundet. Øst for plassen er boligprosjektet Sjøstjernen realisert med 31 leiligheter.

Plassen blir et sentralt punkt i den sammenhengende tverrforbindelsen mellom sentrum, via Nygårdsparken, over den nye Småpudden til Fløttmannsplassen, videre gjennom det som skal bli gatetun i Damsgårdsveien, og opp til Løvstien.

Fløttmannsplassen blir sammen med gatetunet i Damsgårdsveien en sammenhengende og åpen plass mellom boligene og sjøen, omkranset av trær og plantefelt.

Fløttmannsplassen sett fra Småpudden. I bakgrunnen St. Markus kirke og boligprosjektet 1912 med Bergen Blikktrykkeris fasade som en del av prosjektet.

Langsgående vannrenne

På plassen har anleggsgartnermester Svein Boasson AS anlagt en langsgående vannrenne med vannbasseng. Ved vannrennen og ellers på plassen blir det uformelle sitte- og oppholdsplasser og forhåpentlig et attraktivt område for alle aldersgrupper.

Byrommet er opparbeidet med granittdekke, gatesteinsdekke og store granittelementer. Plassen skal beplantes med trær/planter og lyssettes med lysmaster, lyspullerter og effektbelysning.

Det sammenhengende vannspeilet bryter opp plassen. Rennen ligger som et riss i dekket og har ulike «bruddkanter» som gir ulike oppholds- og lekelementer. – De store steinblokkene langs vannspeilet gjentas på plassen i ulike former; som tradisjonelle benker; som steinflak med skrånende sklisider, hoppesteiner i vannspeilet eller som sykkelstativ. Havnepromenaden videreføres over plassen uten retningsendring eller hinder, og utgjør den åpne, solrike delen, skriver TAG Landskap i sin presentasjon av plassen.

Fløttmannsplassen slik den vil ta seg ut forsommeren 2018. Illustrasjon TAG arkitekter.

Slik ser Fløttmannsplassen ut i prospektet for nabobygget, BOB-prosjektet Sjøstjernen. Illustrasjon kommunikasjonsbyrået Snølys, www.snolys.no/BOB.

Fløttmannsplassen slik den vil ta seg ut en vakker sommerdag. Illustrasjon: TAG arkitekter.