Fløttmannsplassen nærmer seg fullføring. Øst for plassen er boligprosjektet Sjøstjernen realisert med 31 leiligheter