Må redusere blokk med en etasje av hensyn til naboene

Blima-bygget i Adolph Bergs vei skal rives. I stedet kommer to blokker med maksimalt 54 leiligheter på tomten.

Blima-bygget i Adolph Bergs vei 58 skal rives og erstattes med to blokker med maksimalt 54 boenheter. Bystyret fulgte på møtet 31. januar innstillingen fra Komité for miljø og byutvikling om å redusere den høyeste blokken, blokk A, med en etasje og senke maksimal byggehøyde med 50 centimeter. Antall leiligheter blir kun redusert med én.

Komite for miljø og byutvikling sa i sin merknad at man var klar over at dette fører til at den søndre leiligheten i blokk A kommer for lavt i terreng og dermed ikke kan brukes som beboelse, men arealet kan mulig brukes til forsamlingslokale eller boder. Om dette lar seg muliggjøre er komiteen av den oppfatning at dette kan være en rimelig fordeling av ulemper.

Minst en av fem leiligheter må være over 80 kvm

Minimum 20 % av boenhetene skal ha bruksareal over 80 kvadratmeter. Maksimum 20 % av boenhetene kan ha bruksareal under 50 kvadratmeter.

I dag er det arbeidsmarkedsbedriften A2G som holder til i bygget.

Det er Asplan Viak AS som på vegne av Konseptbygg AS har utarbeidet planforslaget.  Tomten ligger nordøst for Bergenshallen og har en solrik beliggenhet. Godkjent utnyttelse vil gi rom for anslagsvis 43 boenheter i blokk A og 12 boenheter i blokk B. Parkering for ny bebyggelse blir under bakken.

Tilførselsveien skal utvides med to felt og fortau. En del private parkeringsplasser for beboere i Adolph Bergs vei 53 forsvinner. Disse må opparbeides på egen eiendom.

Adolph Bergs vei 58 sett fra Adolph Bergs vei. Blokk A, til venstre, skal reduseres med én etasje, men antall leiligheter i prosjektet blir kun redusert med én til 54. Av hensyn til naboene blir bygget senket med 50 centimeter. Illustrasjonsplan b+b arkitekter as.