Nå er strandpromenaden fra Solheimsviken til Småpudden klar til bruk

Fra Fløttmannsplassen ved Småpudden kan man nå gå på strandpromenaden langs Damsgårdssundet til Solheimsviken.

Kommunedelplan for Puddefjorden – Damsgårdssundet ble vedtatt i bystyret 31. mai 2010. Knapt åtte år senere er offentlig strandpromenade klar langs Damsgårdssundet mellom Solheimsviken og Småpudden en realitet. Siste brikke falt på plass da Fløttmannsplassen ved Småpudden ble åpnet for myke trafikanter nylig.

Spaserturen fra Solheimsviken til Møhlenpris via Småpudden tar om lag 15 minutter. Fra Møhlenpris kan man gå tilbake samme vei eller via Thormøhlens gate og Nygårdsbroen. Rundturen tar om lag en halv time. Bruker man sykkel, kan tiden halveres, men av hensyn til gående bør man ta det rolig.

– Havnepromenaden vil etter all sannsynlighet bli en populær og trafikkert rekreasjonstrasé for den nye bydelen langs Damsgårdssundet. Det er ønskelig at alle skal ha like muligheter til å benytte seg av en slik ferdselsåre. For å få dette til må arealdisponering langs promenaden planlegges godt, slik at fremkommeligheten og tilgjengeligheten er optimal, og at promenaden føles oversiktlig og gjenkjennelig, står det i planene fra 2010. Her ser det ut til at planene er realisert slik man tok sikte på.

Turen på strandpromenaden fra Solheimsviken til Møhlenpris tar 15 minutter. Derfra tar det like lang tid tilbake til Solheimsviken via Nygårdsbroen. Kart: Open Street Map.