Nytt idrettsanlegg og kontorbygg på Krohnsminde godkjent

Nybygget på Krohnsminde som bystyret vedtok planforslaget for 31. januar sett fra Ibsens gate. Illustrasjon Rambøll Arkitektur.

Bystyret vedtok på møtet 31. januar planforslag for kombinert idrettsanlegg/kontor for et område på østsiden av Krohnsminde. Komité for miljø og byutviklings innstilling ble vedtatt med følgende merknad: Bystyret ber om det legges til rette for en offentlig tilgjengelig drikkefontene i tilknytning til anlegget.

Planområdet er på cirka 4,9 dekar og omfatter arealet mellom Krohnsminde idrettsplass og Ibsens gate.

Møteplass for nærområdet

Bygget er på fire etasjer pluss en kjelleretasje til kombinert bruk for parkering og idrett. De to øverste etasjene er foreslått til kontorformål. Det legges til rette for cirka 170 kontorarbeidsplasser. Som en del av bygget er det også planlagt et tribuneanlegg og en større åpen plass/terrasse som i planforslaget er benevnt «bygulv» og er tenkt brukt som en møteplass for nærområdet.

Flerbrukshall

Idrettsdelen av bygget er sentrert rundt en flerbrukshall på 24 x 36 m. Denne kan deles i fire saler for parallell bruk. Flerbrukshallen kan også nyttes til arrangement/stevner på konkurransenivå. Atkomst løses med avkjørsel fra Ibsens gate i den nordlige delen av planområdet, 40 meter sør for eksisterende avkjørsel til Kronstad Distrikts psykiatriske senter DPS.