Barn med kjelker ved Hellandsgården på Nordnes begynnelsen av 1920-tallet. Fotograf Olai Schumann Olsen, Olai Schumann Olsens samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.