Med krøbbe og pipen opp ned på Torget mellom 1950 og 1965. Foto Gustav Brosing, Brosings samling, Universitetsbibioteket i Bergen.