Det var stil over møblene på lærerværelset på Ny-Krohnborg skole. Foto av ukjent fotograf 1923-24. Universitetsbiblioteket i Bergen kopi