Dette bildet av Ny-Krohnborg skole ble tatt av Atelier KK 24. februar 1928. Vaktmesterboligen til høyre skiolehagen til venstre. Billedsamlingen Universitetsbiblioteket i Bergen kopi