Gutter på vei til Ny-Krohnborg skole, trolig på 1930-tallet. Foto Olai Schumann Olsen. Schumann Olsen samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.